Tiếng Anh thương mại KYNA BUSINESS ENGLISH

Gồm 10 khóa học ở 5 cấp độ: Foundation, Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced ● Lộ trình đào tạo 4 kỹ năng theo chuẩn châu Âu CEFR và TOEIC ● Luyện thi TOEIC trong mỗi bài học, đầu ra TOEIC 800+ ● 30 chủ đề giao tiếp phổ biến: cá nhân, sức khỏe, giải trí, công việc, mua bán, công nghệ, tài chính, chiến lược, bán hàng, marketing, phân tích dữ liệu, dịch vụ khách hàng, đầu tư bảo hiểm, kinh tế, quản trị...

Tiếng Anh luyện thi IELTS KYNA ENGLISH IELTS

Gồm 12 khóa học ở 3 cấp độ: 4.0 - 5.0, 5.0 - 6.0, 6.0 - 7.0 ● Bổ sung từ vựng và ngữ pháp 30+ chủ đề: đủ vốn từ thi IELTS, du học... ● Luyện đủ 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết; chiến lược đạt điểm cao từng kỹ năng ● Thực hành tất cả dạng bài, 8 buổi giải đề/ khóa để tăng cường cọ xát

Tiếng Anh giao tiếp DAILY ENGLISH

Gồm 10 khóa học ở 5 cấp độ: Foundation, Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced ● Kỹ năng: Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông dụng trong đời sống hằng ngày ● Chủ đề: Bài học bám sát hơn 50 chủ đề đa dạng về cuộc sống hàng ngày như mua sắm, thời trang, thăm bạn bè, chỉ đường, thể thao, thức ăn, giải trí, sức khoẻ, du lịch, nhạc cụ, chương trình TV, cảm xúc, thói quen, công việc nhà,.... ● Ứng dụng tiếng Anh giao tiếp ngay vào những tình huống thực tiễn xung quanh, giúp trau dồi kiến thức và mở rộng kết nối với nhiều người