Chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc cùng bạn để mang đến lợi ích tốt nhất cho chúng ta.

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc cùng bạn để mang đến lợi ích tốt nhất cho chúng ta.

  • Văn phòng : Trung tâm Đổi mới Sáng tạo IEC, Khu Công nghệ Phần mềm ITP, ĐHQG-HCM Kp6, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Homely Education - Hệ sinh thái các dịch vụ, giải pháp công nghệ hữu ích, chất lượng cao, với mục tiêu phục vụ cho giáo dục và phát triển con người hoàn thiện hơn mỗi ngày.


*
*
*
*
*