“Giáo dục thông minh” trong thời đại 4.0

"Giáo dục thông minh” hay “Giáo dục 4.0” đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến giáo dục đại học nói chung, giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) nói riêng để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động mới.

Read More  

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ là phầm mềm được nhiều chủ trung tâm mong muốn sở hữu

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ – DotB EMS là một sản phẩm của Công ty TNHH Phần Mềm Dot. DotB là đơn vị chyên cung cấp giải pháp CRM chuyên sâu cho giáo dục.

Read More  

Triển khai Call Center cho doanh nghiệp – Có nên hay không?

Bạn đang muốn triển khai Call Center cho doanh nghiệp, hãy cũng DotB tìm hiểu một số thông tin sau.Call center là khái niệm chỉ dịch vụ/trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) qua điện thoại.

Read More