1

Chân thành

Chủ động chia sẻ để công việc đạt thuận lợi, hiệu quả

2

Cam kết

Thực hiện đúng các thỏa thuận với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp

3

Chuyên sâu

Am hiểu tường tận, làm chủ công việc, là chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

4

Chăm chỉ

Kiên trì vượt thử thách, không ngừng chinh phục các mục tiêu của cá nhân và doanh nghiệp.

5

Cải tiến

Tốt hơn 1% mỗi ngày hướng đến tối ưu trong các hoạt động.