Tăng doanh thu

Tăng doanh thu

- Đào tạo trực tuyến làm tăng 130 - 150% năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên. - Rút ngắn thời gian triển khai (triển khai sản phẩm dịch vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh...). - Không bị gián đoạn kinh doanh để tập trung cho đào tạo. - Tăng nhanh tốc độ tuyển dụng và hòa nhập nhân sự.

Giảm chi phí

Giảm chi phí

- Giảm chi phí đào tạo trực tiếp: Chi phí giảng viên, chi phí đi lại, ăn ở của nhân viên, địa điểm tổ chức, thiết bị đào tạo, tài liệu, văn phòng phẩm. - Giảm chi phí sản phẩm hỏng, lỗi do thiếu hụt về kỹ năng, tay nghề, làm sai quy trình. - Giảm chi phí lương, chi phí tuyển dụng do rút ngắn thời gian đào tạo và rút ngắn quy trình tuyển dụng. - Giảm chi phí mua nội dung đào tạo nhờ khả năng tái sử dụng và điều chỉnh nội dung dễ dàng.