Khóa học phát triển sự nghiệp cùng Kyna Thăng tiến vượt bậc với các khóa học phát triển kỹ năngBạn sẽ học được gì qua Ứng dụng tự học Tiếng Anh Kyna English? image
  • Học từ vựng qua hình ảnh sinh động, ví dụ thiết thực
  • Luyện nghe qua hoạt hình, bài hát, đàm thoại, bài kiểm tra
  • Luyện nói & phát âm theo giọng bản xứ, có phần thu âm để ba mẹ kiểm tra
  • Luyện đọc qua các bài đàm thoại, đoạn văn ngắn gần với thực tế
  • Luyện viết dựa trên từ gợi ý và hình ảnh cho sẵn, được chấm điểm bởi hệ thống
  • Học mẫu câu – đàm thoại qua câu chuyện, tình huống thực tế
  • Học ngữ pháp – cấu trúc câu được diễn giải đơn giản, dễ hiểu
  • Luyện thi - Bé sẽ được thực hành làm bài thi và máy tự động chấm bài và trả kết quả

Kindergarten

Học sinh sẽ học bảng chữ cái, học phonics (đánh vần tiếng Anh như tiếng Việt); học từ vựng, các mẫu câu giao tiếp về các chủ đề màu sắc, thức ăn, trường lớp, động vật nuôi trong nhà (pet)

Pre-Starters

Dành cho học sinh với bài kiểm tra đầu vào ở cấp độ Pre-Starters hoặc đã học xong cấp độ Kindergarten. Học sinh sẽ học từ và mẫu câu cơ bản về chào hỏi, miêu tả sở thích, miêu tả đồ vật, nhà cửa.

Starters

Dành cho học sinh với bài kiểm tra đầu vào ở cấp độ Starters hoặc đã học xong cấp độ Pre-Starters. Học sinh sẽ học từ vựng và mẫu câu về hỏi thông tin cá nhân, sở thích; miêu tả hành động, kể chuyện cơ bản.

Movers

Dành cho học sinh với bài kiểm tra đầu vào ở cấp độ Movers hoặc đã học xong cấp độ Starters. Học sinh sẽ học từ vựng về chủ đề gia đình, trường học, sức khỏe, sở thích, công nghệ, khoa học. Học sinh sẽ được học cấu trúc câu và ngữ pháp nâng cao như thì quá khứ, thì quá khứ tiếp diễn

Flyers

Dành cho học sinh với bài kiểm tra đầu vào ở cấp độ Flyers hoặc đã học xong cấp độ Movers. Học sinh sẽ học từ vựng về chủ đề công việc, địa lý, văn hóa, công nghệ, khoa học. Học sinh sẽ được học cấu trúc câu và ngữ pháp nâng cao như thì hiện tại hoàn thành, câu điều kiện

BAN GIÁO VỤ ĐỒNG HÀNH XUYÊN SUỐT

Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc

TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ

Tra từ mới nhanh chóng ngay trong lúc học

BÁO CÁO KỊP THỜI

Số lượng từ vựng đã học, bài tập đã làm, tiến bộ giữa các kỹ năng...

KHO BÀI THI ĐỒ SỘ

Từ Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS...

CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG

Biết kết quả ngay sau khi làm bài thi, dễ dàng nâng cao điểm số

Chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn sự định hướng, tư vấn hiệu quả tốt nhất và hoàn toàn miễn phí