TƯ VẤN THIẾT KẾ, CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Các giải pháp bao gồm: Quản lý khách hàng/học viên/giáo viên Quản lý học tập/nội dung/chương trình Quản lý trung tâm online/offline Đánh giá kiểm tra và Chấm thi tự động Quy trình đào tạo được tích hợp và hệ thống công nghệ/chuyển đổi số

CUNG CẤP NỘI DUNG ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN

Chương trình đạo tào thực tiễn, phong phú từ chuyên gia/ doanh nhân Chương trình đào tạo online/offline được thiết kế phù hợp cho Doanh nghiệp/Tổ chức Nội dung đào tạo, huấn luyện trong nhiều lĩnh vực ở các mức độ và nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp

TƯ VẤN NỘI DUNG VÀ CUNG CẤP NHÂN SỰ

Tư vấn, thiết kế nội dung chương trình đào tạo chuyên biệt, phù hợp Tư vấn, tìm kiếm nhân sự quan trọng, hoàn thiện cơ cấu nhân sự tại doanh nghiệp, chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo