01

CLS là hệ quản lý đào tạo lý tưởng

Giải quyết tất cả các thách thức kể trên nhờ khả năng: Quản lý, lưu trữ, và phân phối khóa học cực kỳ linh hoạt đến từng người hoặc từng nhóm người dùng.

02

Khả năng theo dõi

CLS trở nên khác biệt khi giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá được kết quả học tập của từng nhân sự và theo dõi được tiến trình học tập và tiến bộ của họ trong suốt quá trình làm việc và học tập tại công ty.

03

Tiết kiệm chi phí

CLS mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp thông qua việc giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự.

04

Kho lưu trữ tri thức của doanh nghiệp

Nhờ CLS kho tri thức này ngày càng giàu lên và không bị mất đi kể cả trong trường hợp, những nhân sự là “key per- son” (người quan trọng) nắm giữ kiến thức ra đi.