Homely Education - đồng hành, xây dựng tương lai thông qua giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH

CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

DÀNH CHO SINH VIÊN CÙNG HOMELY EDUCATION

 

Hoa hồng hấp dẫn

CTV sẽ có cơ hội để phát triển bản thân, đạt được thành công và tạo ra thu nhập ổn định và cao hơn thông qua việc đánh giá công việc của mình dựa trên hiệu quả kinh doanh và doanh số mà CTV đạt được.

 

Thu nhập không giới hạn

CTV sẽ tập trung vào công việc và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để đạt được mục tiêu kinh doanh. Ngoài ra, với thu nhập không giới hạn, CTV sẽ tự chủ và độc lập trong tài chính, thúc đẩy động lực, tinh thần cạnh tranh và sáng tạo trong kinh doanh.

 

Không yêu cầu kinh nghiệm

Cơ hội để bạn khám phá và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh. Công ty sẽ đào tạo và hướng dẫn bạn từ đầu, giúp bạn nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình.

 

Thời gian làm việc linh hoạt

CTV có thể tổ chức thời gian làm việc và cuộc sống cá nhân của mình một cách hợp lý, tạo sự thoải mái trong công việc, đồng thời tăng cường sự sáng tạo và động lực trong kinh doanh.

 

Môi trường hybrid năng động

CTV trải nghiệm môi trường làm việc tiên tiến, sáng tạo, linh hoạt tổ chức thời gian một cách hiệu quả hơn, giảm thiểu chi phí di chuyển, tận dụng các công nghệ mới nhất để tương tác và làm việc với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

NỘI DUNG SỐ | ỨNG DỤNG

Các sản phẩm, ứng dụng giáo dục thông minh Các chương trình đào tạo đa dạng dành cho trẻ em, người trưởng thành, phục vụ đa dạng nhu cầu học tập và làm việc.

GIẢI PHÁP SỐ | PHẦN MỀM

Các giải pháp công nghệ thông minh, mang tính kết nối mở rộng dễ dàng đáp ứng đa dạng và phức tạp các nhu cầu của Doanh nghiệp, Trường học, Tổ chức

ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ CUNG CẤP NHÂN SỰ

Dịch vụ tư vấn tổ chức, thiết kế nội dung chương trình đào tạo chuyên biệt, cung cấp nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

ĐỂ TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH CÙNG HOMELY EDUCATION