Vì sao các trung tâm nên sở hữu LMS (Learning Management System)

LMS (Learning Management System) là một thuật ngữ phổ biến trong thời gian vừa qua do các hoạt động dạy học được chuyển lên môi trường trực tuyến.

Read More  

Hệ thống quản trị học tập có thể cải thiện quá trình giảng dạy chính xác như thế nào?

Đây là thế hệ cuốn theo vòng tròn của sự kết nối và mọi thứ đều liên quan đến kĩ thuật số. Đây cũng là thế hệ mang kỳ vọng mới về kiến thức, phương tiện giao tiếp và phương thức phản hồi.

Read More  

Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall

Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall là dịch vụ được triển khai nhằm giúp quá trình điểm danh ở các lớp học truyền thống trở nên thuận tiện hơn với hai chế độ.

Read More