Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall

Điểm danh là một hoạt động theo dõi chuyên cần không thể thiếu của hầu hết các lớp học.

Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall là dịch vụ được triển khai nhằm giúp quá trình điểm danh ở các lớp học truyền thống trở nên thuận tiện hơn với hai chế độ, theo danh sách hoặc theo vị trí chỗ ngồi trong lớp học. Khi điểm danh, sẽ có một cột điểm xuất hiện trong bảng điểm cho công tác đánh giá “chuyên cần” này.

Điểm danh theo danh sách

Điểm danh theo Ví trí chỗ ngồi trong lớp học


Bạn có thể cấu hình tỉ lệ % điểm cho trường hợp đi học trễ

Đi trễ được tính là bao nhiêu phần trăm Sự Có Mặt

Và có 4 chế độ điểm danh cơ bản: Có mặt, vắng mặt, đi trễ và chưa điểm danh.

Bạn cũng có thể gán huy hiệu cho người học nếu muốn tạo thêm tương tác với người học và làm hứng thú người học.

Và cuối cùng bạn có thể xuất các báo cáo cần thiết.