Về Cohota image
Xây dựng các khóa học độc đáo theo cách của bạn
Dạy học trực tuyến, Huấn luyện nội bộ, Trường học thông minh, các thầy cô ứng dụng công nghệ để dạy học kết hợp, cho bài tập về nhà, tương tác với các lớp học, với phụ huynh, học sinh tập trung tại một nơi với công nghệ số một từ Mỹ.
Sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng là các trung tâm giáo dục cần một giải pháp LMS, không giới hạn về quy mô


 

Hội thảo trực tuyến Big Blue Button (Canada)

 

Hệ lưu trữ dữ liệu hành vi của học sinh, giáo viên (LRS) Learning Locker (UK)

 

Các ứng dụng bên ngoài Zoom, ClassIn,...

1

Cấu hình linh động theo bối cảnh của mỗi tổ chức giáo dục

2

Phù hợp với dạy học phát triển năng lực, quản lý lịch trình học hiệu quả

3

Giải pháp thừa kế giá trị quốc tế, được tái thiết kế để có tính tuỳ biến cao, hỗ trợ linh hoạt tại Việt Nam

Đa dạng thể loại học liệu

Bài giảng trực tuyến, đề thi, kiểm tra, các diễn đàn trao đổi và các hoạt động trực tuyến

Công cụ khảo sát đánh giá mạnh mẽ

Phiếu khảo sát, bài kiểm tra và hồ sơ đánh giá học viên nhằm đo lường chất lượng giảng dạy

Phong phú hình thức cộng tác

Các hội thảo trực tuyến và cung cấp nền tảng quản lý các nền tảng đó

Báo cáo thống kê xuyên suốt quá trình học

Báo cáo và thống kê về người học và giảng viên trong suốt thời gian diễn ra khóa học

Vì sao các trung tâm nên sở hữu LMS (Learning Management System)

LMS (Learning Management System) là một thuật ngữ phổ biến trong thời gian vừa qua do các hoạt động dạy học được chuyển lên môi trường trực tuyến.

Read More  

Hệ thống quản trị học tập có thể cải thiện quá trình giảng dạy chính xác như thế nào?

Đây là thế hệ cuốn theo vòng tròn của sự kết nối và mọi thứ đều liên quan đến kĩ thuật số. Đây cũng là thế hệ mang kỳ vọng mới về kiến thức, phương tiện giao tiếp và phương thức phản hồi.

Read More  

Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall

Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall là dịch vụ được triển khai nhằm giúp quá trình điểm danh ở các lớp học truyền thống trở nên thuận tiện hơn với hai chế độ.

Read More